Flashpaste Professional kan oprette backup af dine data. Alle muligheder findes under punktet "Backup" i programmets Indstillinger.

Her kan du:

  • Bestemme backupmappens placering.
  • Aktivere automatisk backup.
  • Indstille interval. Sættes det f.eks. til "7", oprettes der et ugentligt backup (hvis Flashpaste kører).
  • Lave manuelt backup eller åbne mappen.

Bemærk: Det anbefales stærkt, at aktivere automatisk backup for at undgå tab af data.

Ud over det automatiske backup, kan du altid oprette et manuelt. Du vælger blot Filer->Backup->Backup nu i Flashpaste hovedvindue.

Hvad kopieres?

  • Den aktuelle standarddatabase (Common.db).
  • Den aktuelle lokale database (Local.db), hvis den er aktiveret.
  • Indstillingsfilen - Flashpaste.cfg. som findes i "C:\Brugere\Brugernavn\Application Data\flashpaste\Flashpaste.cfg".

Note: Alle kopierede filer pakkes som en zipfil ved navn "Flashpaste Backup aktuel_dato_og_tid.zip" og gemmes i den angivne mappe.