Denne macro bruges til at sende tryk på tastaturets kontroltaster til det aktive vindue. Du kan bruge det til at "trykke på" enkelte taster (f.eks Tab, Enter, Esc...) eller en kombination af flere. Flashpaste kan ikke erstatte deciderede macro optagere og afspillere. Der er mange macrohandlinger der ikke kan udføres med Flashpaste, men du kan bruge %Control(...)% til at udføre mange tidsbesparende opgaver.

Du kan indsætte macroer i din tekst fra Hovedvinduet Emne-> Indsæt macro-> Send kontroltaster... eller du kan skrive dem ind i teksten manuelt.

Anvendelse

Macroens krop er omkranset af paranteser, og består af en række kommandoer adskilt med en understreg: %Control(x_x_x_x)%, hvor x er en understøttet handling. Du kan bruge følgende kommandoer:


Vælg taster til macroen

 • Kontroltaster - tab, enter, ctrl... Indsættes hurtigt fra listen i Send kontroltaster dialogen (se billedet).
 • Bogstavtaster - o, s, n ...Kan f.eks åbne et menuemne med alt_n kombinationen, eller starte Åbn fil dialogen med ctrl_o.
 • Bogstavtast efter '^' symbol - ^o, ^s, ^n. Alternativ der sender en tast som et UNICODE tegn. Det virker bedre end simple "o" eller "s" i visse programmer. Det er bare at prøve sig frem.
 • Tastaturkoder - #49, #1065... Kommer du sikkert aldrig til at bruge, men det er muligt. .
 • Pausekommando: @tid - @250, @1000. Angiv pausen i millisekunder efter @ tegnet.
 • Gentag kommando - Du kan gentage et tastetryk N gange ved at angive *N bagefter. F.eks vil left*3 flytte markøren tre gange til venstre.

Forudsætninger

 • %Control(...)% er ikke versalfølsom, d.v.s at %Control(tab)% er det samme som %CONTROL(TAB)%.
 • Du kan "sammenkæde funktionstaster" - f.eks. vil %Control(ctrl_shift_p)% svare til at taste ctrl+shift+p
 • Sekvensen af funktionstaster anvendes kun på først følgende tegn. Vil du taste alt+n og derefter alt+k skal du bruge%Control(alt_n_alt_k)% og ikke %Control(alt_n_k)%.
 • Som hovedregel vil ALT udløse den normale alt funktion, men somme tider er det nødvendigt at bruge enten højre eller venstre ALT. I de tilfælde kan du bruge Ralt henholdsvis Lalt.
 • Sender du en lang sekvens af taster til et program, og det ikke kan følge med, så prøv at bruge en pause (@500).
 • I princippet kan denne macro også skrive tegn, f.eks. vil %Control(t_e_s_t)% skrive test, men det er ikke pålideligt, så det er bedre at macroen %Print(test)% istedet.
 • Bemærk: Flashpaste bruger globale genveje til hurtig indsætning af sidst indsatte linie. Standard er Ctrl+O men du kan ændre den. Bruger du denne kombination i dine macroer kan programmet fryse.

Et par simple eksempler

 • MitBrugernavn%Control(tab)%MitKodeord%Control(enter)% - udfylder en login formular. Indsætter MitBrugernavn, fortsætter til næste felt, indsætter MitKodeord og trykker Enter. (Det kan være bedre at bruge %Print(MitBrugernavn)% og %Print(MitKodeord)%).
 • %Control(alt_l_y_d_enter)% - en nem måde til at tilføje skygge til aktuelt lag i Photoshop.
 • %Control(ctrl_a_ctrl_c_ctrl_n_ctrl_v)% - brugt i Word vil denne macro åbne et nyt dokument og kopiere teksten fra det aktuelle dokument ind i det nye.

Reserverede nøgleord

Taster

APPS, BACKSPACE, CAPSLOCK, DELETE , DOWN, END, ENTER, ESCAPE, EXECUTE, F0, F1, F11, F12, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, HOME, INSERT, LEFT, LSTARTMENU, PAGEDOWN, PAGEUP, PRINTSCREEN, RIGHT, RSTARTMENU, SPACE, STARTMENU, TAB, UP,

Funktionstaster

ALT, CTRL, LALT, LCTRL, LSHIFT, LWIN, RALT, RCTRL, RSHIFT, RWIN, SHIFT, WIN