Flashpaste understøtter automatisk indsætning af tekst hentet fra en ordbog. Ordbøger indeholder vilkårlige sæt af  “nøglenavne” og “nøgleværdier”. Nøglenavnet (titlen) bruges til at identifikation, og nøgleværdien er den tekst der bliver indsat.

Ordbøgerne kan indeholde både almindelig og formateret tekst. Hver database har sin egen ordbog, men bruger du både standarddatabasen og den lokale database sammenkædes ordbøgerne. I det tilfælde "vejer" nøglenavnet fra den lokale tungest, så hvis samme nøglenavn optræder i begge ordbøger, anvendes navnet fra den lokale ordbog.

Opret og rediger ordbøger

Ordbøger oprettes og redigeres på samme måde som databaser. Rediger ordbøger ved at åbne hovedvinduet og gå til: Filer-> Standardordbog eller Filer-> Lokal ordbog.

Anvendelse

Brug macroen %Dictionary(...)% og indsæt det ønskede nøglenavn mellem paranteserne. Du indsætter macroen i dine emner, ved at åbne hovedvinduet og vælge menuen: Emne-> Indsæt macro-> Tekst fra ordbog: %Dictionary(...)%. Det åbner en lille boks, hvor du vælger et nøglenavn i venstre side og klikker OK.

Indsættelse af tekst fra en ordbog, har to hovedformål:

1. Hvis du bruger den samme tekstblok i flere af dine gemte emner, og fra tid til anden, har behov for at udskifte en del af den. Det kan f.eks være mailadresser, telefonnumre, kontakter og lignende. Hvis du har gemt disse data i en ordbog, og bruger ordbogsmacroen til at sætte dem, behøver du kun at rette dem et sted.

2. Hvis du indsætter mange standardsvar, fra en delt standarddatabase, og har behov for at personliggøre disse svar. Det kan være med ting som dit navn, telefonnummer eller lignende, f.eks: %Dictionary(MitNavn)%.