%List(...)% - Vælg en linie fra listen

%List(...)% kan oprette en liste med linier der kan indsættes. Som resultat erstattes listen med den valgte linie. Du kan f.eks definere følgende linie:

I forum finder du følgende beskrivelse: %List(
Se venligst her, før du opretter spørgsmål om software
Har du mistanke om infektioner, så opret dit spørgsmål her
I denne kategori kan du få analyseret og behandlet din computer for rootkits
Installation, opsætning, opdatering og brug af sikkerhedssoftware)%

Når linien er indsat åbnes en dialog, hvor du kan vælge mellem de foruddefinerede linier.

Vælg fra en foruddefineret liste


Vælg f.eks den markerede linie, og følgende indsættes i dit dokument: "I forum finder du følgende beskrivelse: I denne kategori kan du få analyseret og behandlet din computer for rootkits."

%RandomFromList(...)% - Vælg vilkårlig linie

Macroen %RandomFromList(...)% vælger selv en linie fra listen, uden yderligere brugerhandling.

Syntaks

Macroerne %List(...)% og %RandomFromList(...)% anvender linieskift som opdeling. Det vil sige at de enkelte linier til indsætning, skal anbringes på deres egen linie. F.eks:

%List(
linie 1
linie 2
...

)%

Bemærk: Disse macroer er versalfølsomme (a/A).

Eksempler

En liste med forskellige tidsformater som kan indsættes med macroen %ExTime(...)% macro:

%List(
%ExTime(#x)%
%ExTime(#H:#M)%
%ExTime(#X)%
%ExTime(#c)%
%ExTime(###x)%
%ExTime(###c)%
%ExTime(#d #B #Y)%
)%

En liste over mapper der kan åbnes med macroen %Open(...)% macro:

%Open(%List(
e:\
f:\
e:\_arbejde\
e:\_arbejde\Flashpaste\
c:\
C:\Brugere\Administrator\Dokumenter\
)%|Open||1)%