Macros er strenge der enten erstattes eller behandles af programmet, når de indsættes. Du kan bruge macroer til at indsætte den aktuelle dato og tid, indsætte data fra udklipsholderen, efterligne tastaturtryk som f.eks. CTRL, ENTER m.fl. etc.

Du kan føje macroer til dine emner i hovedvinduet (Emne -> Indsæt macro)  eller selv skrive dem manuelt.

Understøttede macroer

 • %ExTime(...)% - indsætter aktuel dato og tid i lokalt format.
 • %Dictionary(...)% - erstatter automatisk med tekst fra fra standard eller lokalordbogen når emner indsættes.
 • %Control(...)% - efterligner tastetryk, som f.eks. TAB, ENTER, CTRL+N m.fl. Macroen kan også lave en pause når der indsættes et emne.
 • %Print(..)% - indsætter linier ved at efterligne tastetryk, istedet for at bruge udklipsholderen.
 • %Clip()%, %Clip(x)% - indsætter data fra udklipsholder eller udklipsholder historik.
 • %ClipAsPlainText()%, %ClipAsPlainText(x)% - indsætter uformateret tekst fra udklipsholder eller udklipsholder historik.
 • %Open(...)% - åbner dokumenter, websider eller starter andre programmer.
 • %Remark(...)% - føjer kommentarer til komplicerede macroer.
 • %List(...)% and %RandomFromList(...)%  - vælger en linie fra en foruddefineret liste.
 • %RandomNumber(x,y)% - to paste a random number from specified range (x <= number <= y).
 • %Env(...)% - indsætter værdi fra miljøbestemt variabel.

General information

Bemærk%ExTime(...)%, %Dictionary(...)%, %Remark(...)%, %List(...)%%RandomFromList(...)%, %RandomNumber(x,y)%, og %Env(...)% macroerne er versalfølsomme (a/A). %Control(...)%, %Print(...)%, %Open(...)% og %Clip()% er ikke.

Tips: Undlad at adskille macroer med mellemrum eller linieskift. Disse mellemrum bliver indsat når emnet indsættes. F.eks. vil "%Control(ctrl_o)% %Print(file.txt)%" først sende Ctrl+O kombinationen. Derefter vil Flashpaste indsætte et mellemrum, og først efter dette bliver "file.txt" indsat. Den korrekte måde er: "%Control(ctrl_o)%%Print(file.txt)%"