Du kan bruge %Open(...)% macroen til at åbne dokumenter, mapper, starte programmer eller åbne dine foretrukne websider.

Åben dokumenter, websider eller programmer

Anvendelse

Macroens krop er et sæt parametre, i et specielt format, omkranset af paranteser. Parametrene skal adskilles med "|" tegnet.  Du kan angive op til 5 parametre:

Parameterstrengens format: %Open(Mål|Handling|Parametre|Kør|StartI )%
  • Mål - angiver hvad der skal køres - filplacering, mappeplacering, webside eller program.
  • Handling - angiver hvad der skal udføres. Standard er Open (åben), Explore (gennemse), Edit (rediger), Print (udskriv) eller Find (søg).
  • Parametre - du kan angive en kommando, hvis programmet kræver/understøtter dette.
  • Kør - angiver hvordan det valgte starter: I normalt (1), minimeret (2) eller maksimeret (3) vindue.
  • StartI - angiver programmets aktuelle placering. Denne parameter er ikke specificeret i dialogen, men kan altid tilføjes manuelt.

Alle parametre, bortset fra den første, er valgfri.

Bemærk: Hvis din streng ender med "\" tegnet, skal der indsættes et mellemrum efter dette, ellers bliver teksten bare indsat i programmet. Det skyldes at "\)%" bruges til at indsætte ")%" i macroens krop.

Eksempler

  • %Open(c:\Arbejde\ )% - åbner mappen c:\Arbejde i stifinder.
  • %Open(c:\Arbejde|||3)% - åbner mappen c:\Arbejde i et maksimeret vindue.
  • %Open(C:\Users\Regmos\Documents\Flashpaste\language\Danish.lng|Edit||3)% - åbner Danish.lng til redigering.
  • %Open(http://softvoile.com/flashpaste/ )% - Åbner Flashpaste hjemmeside i en browser browser.

Avancerede eksempler

%Control(@100_alt_PRINTSCREEN)%%Open(mspaint.exe|Open||3)%%Control(@1000_ctrl_v)% - tager et screenshot af det aktive vindue, åbner MS Paint og indsætter billedet. @100 (ms) og @1000 (1 sek.) er indlagte pauser, så programmerne får tid til at reagere.