Flashpaste bruger systemets udklipsholder til at indsætte tekst. Programmet husker udklipsholderens aktuelle indhold, kopierer det emne du har valgt, indsætter det og gendanner udklipsholderens oprindelige indhold. Nogen gange virker dette ikke, eller også virker en simpel efterligning af tastetryk bedre. Macroen %Print(...)% kan bruges i disse tilfælde.

Anvendelse

Macroens krop er placeret mellem paranteserne, og repræsenterer emnet der skrives til dit dokument. F.eks:

  • %Print(noget tekst
         anden linie i teksten)%
  • %Print(c:\log.txt)%
  • %Print(Tid: %ExTime(#c)% )%

Macroens krop kan indeholde et vilkårligt antal tegn, linieskift og desuden macroerne %ExTime()% og %Local_x% som erstattes med de tilsvarende værdier.

Har du behov for at skrive tegnene ")%", som markerer macroens slutning, skal du bruge "\)%" kombinationen. Tegnet '\' ignoreres ved skrivning.