Hvis du skal installere Flashpaste, på et større antal computere på dit netværk, og bruge de samme indstillinger til alle brugere, kan du bruge stille installering. Vi har lavet en stille installeringsfil til disse tilfælde, og alt hvad du skal gøre, er at oprette en setupfil med dine valg, og starte Flashpaste installeringen med de nødvendige parametre.

Stille installering

 • /S - Stille. Kræver ingen brugerindblanding og viser ingen brugerflade.
 • /CFG=install.cfg - Henviser til filen der indeholder installeringens valg.

Note: Parametrene er versalfølsomme! Det vil sige at, "/S" og "/s" er forskellige.

Så installeringen startes ca. sådan:
Flashpaste_setupfil.exe /S /CFG=dine_valg_fil.cfg

Setupfilens format

Denne streng skal bruges før den første kommando i setupfilen:
[main]

Følgende kommandoer kan bruges i vilkårlig rækkefølge:

 • INSTDIR=destinationsmappe_til_flashpaste_installering - Du kan selv bestemme, men standard er: "\Flashpaste\".
 • CopyFlashpasteCFG=X - Kan automatisk kopiere flashpaste.cfg (skal eksistere) til brugerens computer. Mulige værdier:
  • 0 - Kopier ikke.
  • 1 - Flashpaste.cfg kopieres til mappen "../Application data/flashpaste/" for Windows 2000/XP eller til mappen INSTDIR for Windows 98/ME.
   Bemærk: Findes filen allerede på brugerens computer, overskrives den uden advarsler.
  • 2 - Filen kopieres kun hvis den ikke findes i forvejen.
 • key=your_registration_key - Har du allerede en licens til programmet, kan den overføres automatisk til alle computere.
 • RunWizard=X - Angiver om startguiden skal køre, første gang Flashpaste startes.
  • 0 - Kør ikke.
  • 1 - Kør guiden.
 • CopyCommonDB=standard_database_filnavn.db - Det er muligt at kopiere standarddatabasen til brugernes computere. Gøres det, ændre programmets installations fil, så programmet bruger den angivne database.
 • CopyLocalDB=lokal_database_filnavn.db - Kopierer den lokale database.
 • UseCaching=1 - Aktiver cache.

Bemærk: Bruger du kommandoerne CopyCommonDB og CopyLocalDB overskrives eksisterende databaser uden advarsel.

Eksempel på setupfil

Herunder kan du se et eksempel på en setupfil. Alt hvad du skal gøre,er at kopiere teksten ind i filen install.cfg, og tilpasse parametrene til dine egne behov.

;Configuration file for silent mode of Flashpaste installer
;Use it as: flashpaste_setup_file.exe /S /CFG=install.cfg ;
; /S - Silent mode. Silent mode requires no user intervention and has no user interface.
; /CFG=install.cfg - Specifies the file that contains installation options.
[main]
; Uncomment line (delete ';') and change the installation path, if needed. ; Default value is "\Flashpaste\"
;
;INSTDIR=c:\Program Files\flashpaste
; If you want to automatically copy flashpaste.cfg to target PCs, put it to this
; folder and set CopyFlashpasteCFG value to:
; = 0 - Installer won't copy flashpaste.cfg.
; = 1 - Flashpaste.cfg will be copyed to the "/Application data/flashpaste/" folder ; fow windows XP/2000 or to the "/INSTDIR/" for Windows 98/ME. ; Warning: If Flashpaste.cfg already exists in the target folder, ; it will be replaced without any promt.
; = 2 - Copy the file. If flashpaste.cfg is already present in the target
; folder it will NOT be overwritten.
;
CopyFlashpasteCFG=0
; If you already have a registration key that should be installed to all PCs, put it after ; the 'key=' in one line. Delete ';'. Installer will automatically register software.
;
;key=Place your registration key here
;Determines whether or not Flashpaste wizard will be shown after installation.
; = 0 - Disable Wizard. ; = 1 - Start it.
RunWizard=1
; Using the silent installer you can prepare the Common Database and\or the Local Database ; and copy them to each PC.
; ; Prepare the Databases, put them to this folder and change the next parameters.
; Database will be copied to the "/Application data/flashpaste/" folder fow windows XP/2000 ; or to the "/INSTDIR/" for Windows 98/ME. Flashpaste configuration file will be changed, ; thus Flashpaste will switch to the new database if it will be copied successfully.
; ; Note: Existing file will be replaced without any prompt. So, I suggest to use ; unique database name i.e.
; ; CopyCommonDB=common_april_11_2006.db
; CopyLocalDB=local_april_11_2006.db
; ; In this case a new database will be placed side by side with the old one. So a user ; can switch to the old database at any time.
;CopyCommonDB=common_database_file_name.db
;CopyLocalDB=local_database_file_name.db
;Enable aching.
;UseCaching=1