Klik på "Ny..." (F3) i hovedvinduet for at føje et nyt emne til databasen.

Tilføj emne

I den dialog der åbnes kan, kan du give det nye emne en titel. Titlen bruges kun til at identificere emnet i Emneboksen, så det er let at vælge. Angiv også emnets type: Mappe, formateret tekst eller simpel tekst og klik OK.

Nu har du oprettet et emne, men det har stadig ikke noget indhold. Det tilføjer du hovedvinduets redigeringsfelt i højre side. Du kan enten skrive indholdet som normal tekst, eller bruge macroer som du indsætter fra menuen Emne > Indsæt macro eller selv skriver manuelt.

Du kan også altid redigere eksisterende emner. Hvis indholdet skal ændres, markerer du titlen i venstre side af hovedvinduet, og redigerer teksten i redigeringsfeltet. Titlen redigeres i dialogen Omdøb emne,  som åbnes fra menuen Emne > Omdøb... eller F2.

Du kan omarrangere emnerne ved at bruge "Pil op" og "Pil ned" ikonerne, eller ved simpelthen at klikke på en titel, holde musetasten nede og trække den.

Database muligheder

Under fanen Databaser i programmets indstillinger, kan du indstille følgende:

  • Databasens placering - stien til standarddatabasen.
  • Åben som skrivebeskyttet - sæt flueben, hvis databasen skal skrivebeskyttes. Det er nyttigt, hvis du er bange for at beskadige databasen, eller den ligger på et netværk, og ikke må kunne ændres af andre brugere.
  • Brug lokal database - aktiverer og deaktiverer den lokale database.
  • Placering af lokal mappe - bestemmer placeringen af den lokaledatabases mappe i emneboksens mappetræ. vælg 0 for nederst, 1 for øverst, eller et vilkårligt tal, for selv at bestemme.
  • Placering af den lokale database.

Mere om Lokale Databaser...